CHARACTERIX

Characterıx, orta okul döneminden başlayarak tüm eğitim hayatinda, kişisel gelişiminde ve profesyonel iş hayatinda kullanilabilen; özgün olarak üretilmiş, analitik raporlama yeteneğine sahip bir kişilik envanteridir. Akıllı çalışan algoritması ile kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarının arkasında yatan nedenleri ve sahip oldukları yetkinlikleri en üst düzeyde gerçekleştirmeleri konusunda analiz ve değerlendirme yaparak çözümleyici sonuçlar sunmaktadır. Dijital platformlarda fokusunu.bul kullanıcı adıyla aktif olarak amacını anlatan CharacterIX, dijital ajansı olarak Obiziz’i seçti.

Kategori :
SOCIAL MEDIA